Voor wie?

Kanjerpraktijk Brabant geeft training aan kinderen in vier leeftijdscategorieŽn:


Kleine Kanjers: Voor kinderen in de groepen 3,4 & 5 van de basisschool. Er zijn tien trainingen die 90 minuten duren. We maken gebruik van het kleine Kanjerboek en het les- en werkboek van Max in de klas. In les 10 krijgt ieder kind nog een specifieke opdracht en wordt daarna het Kanjerdiploma uitgereikt.

Voorafgaand aan de training vullen de ouders en de leerkracht een gedrags vragenlijst ( CBCL) in en volgt er een intake gesprek met de ouders en het kind.

Grote Kanjers: Voor kinderen in de groepen 6,7, & 8 van de basisschool. Er zijn tien trainingen die 90 minuten duren. We maken gebruik van het grote Kanjerboek en bijbehorende werkboek en onderdelen uit het Kanjerboek voor kinderen in de bovenbouw. In les 10 krijgt ieder kind nog een specifieke opdracht en is de diploma uitreiking.

Voorafgaand aan de training vullen de ouders en de leerkracht een gedrags vragenlijst (CBCL) in en volgt er een intake gesprek met de ouders en het kind.

Brugklassers: Bij voldoende aanmeldingen geven we ook training aan kinderen in de brugklas.

Jongeren in het voortgezet onderwijs: Jongeren in de leeftijds categorie van 14-16 jr. De opzet van de training komt overeen met die van de Grote Kanjers.