Wie zijn de trainers

Het Kanjerpraktijk Brabant heeft de volgende trainers:

Drs José Martens van Rooyen. Zij is onderwijsdeskundige en
gespecialiseerd in autisme en ASS. Daarbij is ze trainer/coach in
communicatie en NLP en werkt ze als docente aan de Educative
Faculteit van Utrecht. Ze begeleidt leerkrachten en coacht leerlingen
met leer-en opvoedings problemen en hun ouders.

Rian Peeters. Is één van de eerste gecertificeerde Kanjertrainsters en
was zeer intensief betrokken bij het tot stand komen van de
Kanjertraining in 1996. Ze werkt tevens als docente in het
Voortgezet Middelbaar Onderwijs ( o.a. in de extra leerlingen zorg).
Daarnaast geeft ze ook faalangsttrainingen.

Natascha Duncker. Is gecertificeerd Kanjertrainster en heeft sinds
1990 als logopediste in diverse instellingen gewerkt, alsmede in het
Voortgezet Speciaal Onderwijs. Waar ze ondermeer groepslessen gaf
met als doel het vergroten van de communicatieve en mondelinge
taalvaardigheid van de leerlingen.