Ouderbegeleiding
:


Deelname van ouders/verzorgers is van essentiŽel belang voor
het slagen van de Kanjertraining. Ouders worden zich meer bewust
van de voorbeeldfunctie die ze hebben.
Ze leren het type gedrag van hun kind en ook dat van henzelf te
benoemen.  Hierdoor kunnen ze de veranderingen die hun kind
doormaakt beter begrijpen en ander gedrag stimuleren.
Ook vinden veel ouders het leerzaam om onderling ervaringen uit te wisselen.
 


Onderzoek heeft aangetoond dat gedragstraining waarbij de hele
sociale context (ouders, broers/zussen, leerkracht etc.) van het kind
betrokken wordt, het meeste effect heeft. Op de lange termijn
scoren deze kinderen duidelijk hoger op de CBCL-gedrags vragenlijst
dan bij aanvang van de training.