In de Kanjertraining komen de volgende aspecten aan bod:


 • De kinderen leren de vier typen gedrag te herkennen en benoemen bij zichzelf en anderen.
   
 • De kinderen worden zich bewust gemaakt van hun verlangens,
  gevoelens en gedachten. En ze leren vaardigheden om deze ook te kunnen uiten.
   
 • De training stimuleert kinderen tot het vergroten van het vertrouwen in zichzelf en dat van anderen.
  Dit onder meer met fysieke oefeningen waarbij ze moeten samenwerken.
   
 • De kinderen leren probleemoplossende vaardigheden.