Doel:


De Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining, voor kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en moeite hebben om op een acceptabele manier op hun omgeving te reageren.


De Kanjertraining is er op gericht het kind mentaal en sociaal
weerbaarder te maken, met als belangrijkste doelen:

  • vertrouwen hebben in jezelf en in anderen
  • bewustwording van eigen gedrag en dat van anderen
  • een ander gedrag leren kiezen

Kortom : in de Kanjertraining wordt het
“Kanjergedrag” gestimuleerd. Hiermee bedoelen we
authentiek ( jezelf blijven), betrouwbaar en constructief
gedrag.